η ιστορική μας πορεία, η εμπειρία ενός αιώνα μουσικής εκπαίδευσης,
οι γνώσεις μας, οι γενιές κορυφαίων καθηγητών και διακριθέντων αποφοίτων μας
αποδεικνύουν τη διαχρονική ποιότητα των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών

σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την αφοσίωσή σας

με τις καλύτερες ευχές μας


Hellenic Conservatory of Music & Arts